Put ka boljem zdravlju ne zavisi samo od bolje zdravstvene zaštite, već od niza faktora kao što su rani pravovremeni pristup i prepoznavanje određenog problema i kvalitetna zdravstvena usluga. Stoga smo u našem radu fokusirani na to da svakoj osobi bude pružena kvalitetna usluga koja za krajnji cilj ima očuvanje i poboljšanje zdravlja. Pored toga nastojimo kod svake osobe postići subjektivni doživljaj sopstvenog zdravlja.