Projekat Sigurnosna kuća sprovodi Udruženje PROI u saradnji s institucijama iz Kantona Sarajevo i organizacijama civilnog društva s ciljem sveobuhvatnog pristupa u rješavanju kriminiliteta mladih i kriminala općenito, a sve u cilju sigurnijeg okruženja u zajednici.

Saznajte više na: sigurnosnakuca.org