Projekat „Sigurnosna kuća – sveobuhvatni pristup sigurnosti zajednice“ je inovativni pristup kojim je uspostavljena funkcionalna saradnja između vladinih institucija i organizacija civilnog društva na području Kantona Sarajevo. Glavni cilj projekta je osnaživanje institucija civilnog društva, vladinih institucija i njihovih bilateralnih odnosa u Bosni i Hercegovini u svrhu borbe protiv kriminaliteta mladih osoba, doprinosa sigurnosti zajednice i razvoja i integracije pluralne demokratije utemeljene na vladavini zakona.

Projekat se implementira od augusta 2014. od strane Udruženja PROI u saradnji s partnerima iz vladinog i nevladinog sektora i uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini.

Očekivani utjecaji projekta su:

  • Stvaranje sigurnijeg okruženja u zajednici;
  • Obezbjeđivanje sveobuhvatnih servisa za kvalitetno socijalno uključivanje mladih počinilaca krivičnih djela i prevencija recidiva u kriminogenom ponašanju;
  • Jačanje kapaciteta vladinih institucija i relevantnih organizacija civilnog društva u svrhu primjene sveobuhvatnog i multisektoralnog pristupa u rješavanju problema kriminaliteta među mladima;
  • Iniciranje unapređenja lokalnih i nacionalnih strategija usmjerenih na rješavanje problema kriminaliteta među mladima.

Više informacija o ovom projektu možete pronaći na web stranici Sigurnosne kuće.