1. Decembar – svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a

1. Decembar – svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a

30.11.2010.

Udruženje PROI će 1. decembra obilježiti Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a. Obilježavanje ovog datuma seže još iz daleke 1988. godine. Na ovaj dan se iskazuje podrška ljudima koji su HIV pozitivni, kao i članovima njihovih porodica.

Svjetski Dan borbe protiv HIV/AIDSa

Svjetski Dan borbe protiv HIV/AIDSa

27.11.2010.

Udruženje PROI će organizirati različite aktivnosti na obilježavanju 1. decembra – Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a. Ove aktivnosti imaju za cilj skretanje pažnje na problem HIV/AIDS-a i ljudskih prava kao i promociju sigurnog ponašanja.

Šta različiti ljudi kažu o nasilju nad ženama

Šta različiti ljudi kažu o nasilju nad ženama

26.11.2010.

“Muškarac koji zlostavlja i ne poštuje žene ne može biti pravi muškarac. ”Yuri Afanasiev, rezidentni predstavnik UNDP-a i koordinator UN-a za BiH