Šta različiti ljudi kažu o nasilju nad ženama

Šta različiti ljudi kažu o nasilju nad ženama

26.11.2010.

“Muškarac koji zlostavlja i ne poštuje žene ne može biti pravi muškarac. ”Yuri Afanasiev, rezidentni predstavnik UNDP-a i koordinator UN-a za BiH

Zajedno recimo ne - 16 dana aktivizma

Zajedno recimo ne - 16 dana aktivizma

23.11.2010.

Rodno zasnovano nasilje. Šta je to? Koliko je zastupljeno u Bosni i Hercegovini? Koliko su efikasni sudovi? Kako može pomoći vladin sektor? Šta mogu uraditi pojedinci? Gdje ugrožene žene i djevojke mogu potražiti pomoć? Dečki: dio problema ili dio rješenja?

Prvi u BiH tretman Hepatitisa C u terapijskoj zajednici

Prvi u BiH tretman Hepatitisa C u terapijskoj zajednici

21.11.2010.

TZ PROI je prva terapijska zajednica u BiH koja je svojim rezidentima omogućila uvezivanje tretmana ovisnosti sa tretmanom Hepatitisa C.