Upućen demant Dnevnom avazu

Upućen demant Dnevnom avazu

24.09.2011.

U Dnevnom avazu od 21. septembra 2011., u rublici „Teme“ objavljen je članak novinarke A. Nuhanović pod nazivom “Najmlađi homoseksualac u BiH ima samo 12 godina”, gdje je spomenuto ime Udruženja PROI. S obzirom na to da je ovaj članak bio prepun neistina, iskivljenih navoda i prije svega diskriminirajući u odnosu na populaciju seksualnih radnica i muškaraca koji imaju seks sa muškarcima, Udruženje PROI je istog dana podnijelo zahtjev za demant glavnom i odgovornom uredniku Dnevnog avaza Faruku Vele.

Trening za vršnjačke trenere iz SW populacije

Trening za vršnjačke trenere iz SW populacije

14.09.2011.

08. i 09. septembra 2011. Udruženje PROI implementiralo je dvodnevni „Trening za vršnjačke edukatore iz SW populacije“ u eko selu „Eko futura“, u blizini Sarajeva. Trening je održan u sklopu programa Globalnog Fonda za borbu protiv HIV-a, tuberkuloze i malarije za Rundu 9.

Akcija prikupljanja iskorištenog injekcionog materijala - Udruženje

Akcija prikupljanja iskorištenog injekcionog materijala - Udruženje "PROI"

15.08.2011.

Udruženje PROI od 2004. godine implementira program smanjenja štete za injekcione korisnike droga na području BiH. Jedna od aktivnosti ovog programa je i prikupljanje, sigurno skladištenje i uništavanje iskorištenih šprica i igala.