"HIV/AIDS - razumijevanje podataka i informacija"

12.10.2011.

IOM (Međunarodna organizacija za migracije) je organizirala obuku: HIV/AIDS – razumijevanje podataka i informacija od 04. do 06. oktobra 2011. godine u Tesliću. Obuka predstavlja dio aktivnosti na projektu izgradnje državnih kapaciteta i podizanju svijesti mobilne populacije o HIV/AIDS-u u BiH. Predstavnica Udruženja PROI, Belma Lepir-Cviko, dala je svoj aktivni doprinos uspješnosti ovog događaja.

Prihvaćena žalba Udruženja PROI na pisanje "Dnevnog Avaza"

11.10.2011.

Dostavljamo Vam, u prilogu, Odluku Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH, sa sjednice održane 01.10.2011. godine u Tesliću. Odluka se odnosi na Vašu žalbu na tekst “Najmlađi homoseksualac u BiH ima samo 12 godina”, objavljen 21.09.2011. godine u Dnevnom avazu. Prema uobičajenoj proceduri, Odluka će biti postavljena na web stranicu Vijeća za štampu u BiH www.vzs.ba, a preporuka Vijeća je da, također, bude objavljena i u jednom od redovnih izdanja lista Dnevni avaz.

Prevencija HIV-a je efikasna u populaciji seksualnih radnica

Prevencija HIV-a je efikasna u populaciji seksualnih radnica

25.09.2011.

Rezultati istraživanja pokazuju da aktivnosti napravljene na prevenciju HIV/AIDS-a među seksualnim radnicama imaju značajan pozitivni utjecaj na poboljšanje njihovog znanja, stavova i ponašanja.