Studijska posjeta Italiji (Rim)

Studijska posjeta Italiji (Rim)

30.03.2012.

Studijskoj posjeti prisustvovali su predstavnici nevladinog sektora, medija, predstavnici za odnose s javnošću Instituta za javno zdravstvo i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Ministarstva zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine, kao i UNDP-a.

Seminar

Seminar "Koordinirani odgovor nevladinih organizacija i policije na potrebe posebno ranjivih žena"

20.03.2012.

U organizaciji Udruženja PROI održan je seminar Koordinirani odgovor nevladinih organizacija i policije na potrebe posebno ranjivih/marginaliziranih žena”,od 14. do 16. marta 2012. u hotelu Hollywood, Sarajevo.

HIV i AIDS, načini prevencije i komunikacija i etička pitanja za migrante i mobilnu populaciju

HIV i AIDS, načini prevencije i komunikacija i etička pitanja za migrante i mobilnu populaciju

29.02.2012.

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) organizirala je treću po redu obuku na temu: „HIV i AIDS, načini prevencije i komunikacija uključujući etička pitanja za migrante i mobilnu populaciju“ od 21. do 24. februara 2012. na Vlašiću.