HIV i AIDS, načini prevencije i komunikacija i etička pitanja za migrante i mobilnu populaciju

HIV i AIDS, načini prevencije i komunikacija i etička pitanja za migrante i mobilnu populaciju

29.02.2012.

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) organizirala je treću po redu obuku na temu: „HIV i AIDS, načini prevencije i komunikacija uključujući etička pitanja za migrante i mobilnu populaciju“ od 21. do 24. februara 2012. na Vlašiću.

Puno snijega, optimizma i apstinencije u TZ PROI - Veliki Trnovci

Puno snijega, optimizma i apstinencije u TZ PROI - Veliki Trnovci

17.02.2012.

Još jedna sniježna situacija omogućila nam je da se ujedinimo.Vremenske nepogode su za štićenike Terapijske zajednice PROI predstavljale još jedan izazov u borbi sa svakodnevnim situacijama.

"Jačanje bilateralnih odnosa policije i organizacija civilnog društva u zaštiti ljudskih prava"

27.12.2011.

Projekt implementira Udruženje PROI zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, organizacijom MAINLINE (Holandija), a uz podršku Vlade Kraljevine Holandije – program MATRA.