1. decembar - Svjetski dan borbe protiv AIDS-a

1. decembar - Svjetski dan borbe protiv AIDS-a

30.11.2012.

Ovaj dan je prilika da se u cijelom svijetu podigne svijest o ovoj bolesti i podsjeti na one koji su preminuli od posljedica AIDS-a.

NeLP (Mreža zemalja niske prevalence HIV-a Centralne i Jugoistočne Evrope) strateško planiranje

NeLP (Mreža zemalja niske prevalence HIV-a Centralne i Jugoistočne Evrope) strateško planiranje

17.10.2012.

Cilj strateškog sastanka je rad na razvijanju strateškog i akcionog plana koji će doprinijeti efikasnim kampanjama i HIV zagovaranju u regionu.

Održana radionica za izradu Akcionog plana

Održana radionica za izradu Akcionog plana

08.10.2012.

Nakon završetka rada na preliminarnoj verziji, Akcioni plan će biti potpisan i usvojen od strane subjekata koji su već potpisali Protokol.