Prvo izdanje HHR (HIV/Harm Reduction) biltena

Prvo izdanje HHR (HIV/Harm Reduction) biltena

28.10.2013.

Udruženje PROI je u sklopu programa Globalnog Fonda za borbu protiv HIV-a, tuberkuloze i malarije i uz podršku UNDP-a izradilo HHR (HIV/Harm Reduction) bilten za Bosnu i Hercegovinu.

Održan trening za farmaceute u cilju pripreme za sprovođenje programa smanjenja štete u apotekama

Održan trening za farmaceute u cilju pripreme za sprovođenje programa smanjenja štete u apotekama

21.10.2013.

U organizaciji Udruženja PROI 27. i 28. septembra 2013. godine, u Neumu, održana je dvodnevna trening edukacija za farmaceute, pod nazivom „HIV i AIDS, ključne populacije u riziku i apotekarska praksa“.

MENTALNO ZDRAVLJE I MEDIJI

MENTALNO ZDRAVLJE I MEDIJI

19.08.2013.

Mediji teže većem tiražu i čitanosti, naslovi su bombastični, pristup je senzacionalistički i neetičan, a često se daje puno ime i prezime osobe.