ODRŽANA TREĆA TRENING-EDUKACIJA ZA APOTEKARE

ODRŽANA TREĆA TRENING-EDUKACIJA ZA APOTEKARE

18.03.2014.

Udruženje PROI je u periodu 13.-14. mart 2014., u Mostaru, realizovalo treću trening-edukaciju za apotekare pod nazivom „HIV i AIDS, ključne populacije u riziku i apotekarska praksa“.

Održano predavanje na temu zloupotrebe psihoaktivnih supstanci u osnovnoj školi

Održano predavanje na temu zloupotrebe psihoaktivnih supstanci u osnovnoj školi

17.03.2014.

Udruženje PROI organiziralo je predavanje na temu zloupotrebe psihoaktivnih supstanci za učenike IX razreda u OŠ Musa Ćazim Ćatić u Sarajevu, u ponedjeljak 10.03.2014. godine.

ODRŽAN PETI TRENING ZA PREDSTAVNIKE SOCIJALNO ISKLJUČENIH I UGROŽENIH GRUPA U CILJU PRONALAŽENJA POSLOVNIH PRILIKA

ODRŽAN PETI TRENING ZA PREDSTAVNIKE SOCIJALNO ISKLJUČENIH I UGROŽENIH GRUPA U CILJU PRONALAŽENJA POSLOVNIH PRILIKA

03.03.2014.

Udruženje PROI organiziralo je i posljednji u nizu treninga na temu Pronalaženje poslovnih prilika za socijalno isključene i ugrožene grupe na tržištu rada sa područja Općine Novi Grad. Trening je održan 27. i 28. februara, u prostorijama Centra za mlade Općine Novi Grad.