REALIZOVAN ČETVRTI TRENING ZA APOTEKARE JU APOTEKE SARAJEVO

REALIZOVAN ČETVRTI TRENING ZA APOTEKARE JU APOTEKE SARAJEVO

05.06.2014.

U organizaciji Udruženja PROI 29. i 30. maja 2014. godine, na Jahorini, održana je četvrta trening edukacija za apotekare JUAS, pod nazivom „HIV i AIDS, ključne populacije u riziku i apotekarska praksa“.

Studijska posjeta delegacije Moldavije

Studijska posjeta delegacije Moldavije

02.06.2014.

U periodu 27.-29. maj 2014. godine, u organizaciji Udruženja PROI, realizirana je studijska posjeta servisima smanjenja štete delegacije Moldavije.

UČEŠĆE NA 2. EVROPSKOJ KONFERENCIJI SMANJENJA ŠTETE

UČEŠĆE NA 2. EVROPSKOJ KONFERENCIJI SMANJENJA ŠTETE

16.05.2014.

Predstavnici Udruženja PROI i predstavnici JU Apoteke Sarajevo učestvovali su na 2. evropskoj Harm Reduction konferenciji održanoj u Bazelu, u Švicarskoj, u periodu od 7. do 9. maja 2014. godine.