Održan četvrti sastanak NeLP-a (Mreža zemalja niske prevalence HIV-a Centralne i Jugoistočne Evrope) u Sarajevu

Održan četvrti sastanak NeLP-a (Mreža zemalja niske prevalence HIV-a Centralne i Jugoistočne Evrope) u Sarajevu

13.06.2014.

Udruženje PROI je sudjelovalo na sastanku koji je održan u periodu od 6. do 8. juna 2014., u Sarajevu, organiziranog od strane NeLP-a (Mreža zemalja niske prevalence HIV-a Centralne i Jugoistočne Evrope).

REALIZOVAN ČETVRTI TRENING ZA APOTEKARE JU APOTEKE SARAJEVO

REALIZOVAN ČETVRTI TRENING ZA APOTEKARE JU APOTEKE SARAJEVO

05.06.2014.

U organizaciji Udruženja PROI 29. i 30. maja 2014. godine, na Jahorini, održana je četvrta trening edukacija za apotekare JUAS, pod nazivom „HIV i AIDS, ključne populacije u riziku i apotekarska praksa“.

Studijska posjeta delegacije Moldavije

Studijska posjeta delegacije Moldavije

02.06.2014.

U periodu 27.-29. maj 2014. godine, u organizaciji Udruženja PROI, realizirana je studijska posjeta servisima smanjenja štete delegacije Moldavije.