Izraz saučešća porodicama stradalih

Izraz saučešća porodicama stradalih

18.07.2014.

Udruženje PROI duboko je potresla tužna vijest o rušenju malezijskog aviona MH17 u Ukrajini.

SOCIJALNA INKLUZIJA

SOCIJALNA INKLUZIJA

08.07.2014.

Socijalna inkluzija je proces koji omogućava da osobe i društvene grupe koje su u riziku od siromaštva i društvene isključenosti dobiju mogućnost i sredstva koja su neophodna za punu participaciju u ekonomskom, pravno-političkom, društvenom i kulturnom životu, ali i dostizanju životnog standarda i blagostanja, koji se smatraju prihvatljivim u društvu u kojem žive. Socijalna inkluzija osigurava veće učešće građana u donošenju odluka, što utječe na njihove živote i ostvarivanje osnovnih prava i sloboda, koja osigurava egzistenciju i socijalno blagostanje.

Održan četvrti sastanak NeLP-a (Mreža zemalja niske prevalence HIV-a Centralne i Jugoistočne Evrope) u Sarajevu

Održan četvrti sastanak NeLP-a (Mreža zemalja niske prevalence HIV-a Centralne i Jugoistočne Evrope) u Sarajevu

13.06.2014.

Udruženje PROI je sudjelovalo na sastanku koji je održan u periodu od 6. do 8. juna 2014., u Sarajevu, organiziranog od strane NeLP-a (Mreža zemalja niske prevalence HIV-a Centralne i Jugoistočne Evrope).