Međunarodni dan ljudskih prava

Međunarodni dan ljudskih prava

10.12.2014.

Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se u cijelom svijetu svake godine 10. decembra kada je u UN-u 1948. potpisana Opća deklaracija o ljudskim pravima. Ovaj datum je samo podsjetnik da se sva ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima.

Trinaesta godišnjica Udruženja PROI

Trinaesta godišnjica Udruženja PROI

28.11.2014.

Udruženje PROI 28. novembra 2014. godine obilježava 13 godina postojanja. Naš dugogodišnji uspješan rad doprinijeo je ostvarenju brojnih zacrtanih ciljeva, ostvarili smo se na različitim poljima i postali organizacija sa značajnim i vrijednim iskustvom koja je danas prepoznata od strane korisnika naših usluga, partnera i stručnjaka.

Regionalni sastanak o pristupu HIV tretmanu u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi

Regionalni sastanak o pristupu HIV tretmanu u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi

06.11.2014.

Regionalni sastanak NeLP-a (Mreže zemalja sa niskom prevalencom HIV-a) o pristupu HIV tretmanu u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi održan je u Skoplju u Makedoniji od 24. do 27. oktobra 2014. godine. Sastanak je organiziran od strane organizacije Zajedno jači (Zaedno posilni) iz Skoplja, uz podršku Globalnog Fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije.