Kontrola duhana sa aspekta ljudskih prava

Jedan od fokusa konferencije bio je usmjeren na pristup ljudskih prava u okviru kontrole duhana.

Izvršna direktorica udruženja PROI-a Uliana Bakh je imala priliku predstaviti projekat "Ostvarivanje ljudskih prava i osnovnih sloboda kroz kontrolu duhana" koju je podržala Evropska unija u okviru EIDHR-a 2016. - 2017. godine.

Naime, trećeg dana konferencije, tokom tribine "Korištenje argumenata i okvira za unapređenje kontrole duhana; praktični pristupi" predstavljeno je uspješno iskustvo PROI-a u: primjenjivanju argumenata o ljudskim pravima u zalaganju za zabranu pušenja, ostvarivanju partnerstva sa grupama i omladinskim organizacijama koje se zalažu za ljudska prava i uspostavljanje koalicije, u osnaživanju programu izgradnje kapaciteta za kontrolu duhana i ljudskih prava, uključivanje Ombudsmana u tematiku kontrole duhana, te pokretanju edukativnog programa za školsku djecu o ljudskim pravima i prevenciji pušenja.

Pitanje ljudskih prava u okviru kontrole duhana predstavlja novu strategiju koju promovišu stručnjaci za kontrolu duhana na međunarodnom nivou (ove godine je potpisana nova Deklaracija iz Cape Towna o ljudskim pravima i svijetu bez duhana), a projekat PROI-a  je prepoznat kao najbolja lokalna praksa.

Kontrola duhana na području Balkana

Područje balkanske regije i primjeri iz zemalja Balkana su bili posebno predstavljeni na konferenciji tokom panela “Pitanja u slučaju kontrole duhana na Balkanu: top tema za bolje zdravlje” koji je bio moderiran od strane PROI-a. Na panelu su predstavnici zemalja Balkana iznijeli različita iskustva sa područja Bosne i Hercegovine, Makedonije, Srbije i Rumunije.

Monitoring duhanske industrije

Treći dio konferencije je posvećen monitoringu duhanske industrije i njenim taktikama koje utiču na sprječavanje i odgađanje donošenja zakona za kontrolu duhana. Na panelu su bile prezentovane teme kao što su: “Strategije duhanske industrije u Evropi i njihov uticaj na politiku”, “Napori duhanske industrije za obaranje Okvirne konvencije”, “Kako duhanska industrija utiče na politiku u Ukrajini”. PROI je predstavio Studiju slučaja - Duhanska industrija na Balkanu: ulaganja, uticaj na politiku, strategije za borbu protiv njih.