Konferenciju 2018. godine će organizovati Correlation European Harm Reduction Network u saradnji s rumunskim partnerima i drugim europskim mrežama i partnerima kao što su Infodrug Switzerland, European Network of People Who Use Drugs, the Eurasian Harm Reduction Association and the European Joint Action HA-REACT. Konferencija će se održati 20. - 23. novembra u Bukureštu, Rumunija.

 

Konferencija će predstaviti najnovije rezultate istraživanja na polju smanjenja štete, inovativne i najbolje prakse, a bit će riječi i o politikama prema drogama, uključujući potrebu za povećanjem usluga smanjenja štete. Posljednje, ali ne manje važno, konferencija pruža odgovarajuću platformu za stvaranje veze između nacionalnih i europskih kretanja u politikama prema drogama i smanjenju štete.

 

Pozivamo sve naše partnere i kolege koji rade na HIV / Hepatitis prevenciji da sa svojim prezentacijama učestvuju na ovoj značajnoj konferenciji.

 

Udruženje PROI je koordinator Europske mreže za smanjenje štete na području BiH.

 

Za više informacija posjetite: https://www.harmreductionconference.eu/.