Ambasador Wigemark naglasio je kako se pitanje regulacije pušenja u BiH mora pravilno adresirati i naglasio važnost ovog pitanja kada je riječ o EU integraciji.
 
„Mora biti jasno da je legislativa koja je trenutno u proceduri u oba entiteta podržana od strane Evropske unije, da predstavlja važan dio u procesu EU integracije, a i da se pitanja iz ove oblasti nalaze u upitniku Evropske komisije,“ naglasio je ambasador Wigemark i dodao kako je „ovo pitanje sa kojim se svi možemo povezati i iako svi možemo imati različita mišljenja o njemu, nije prihvatljivo biti izložen duhanskom dimu gdje god odete.“
 
 
Draženka Malićbegović, pomoćnica ministra iz Ministarstva civilnih poslova BiH osvrnula se na izazove pred kojima se nalazi kontrola duhana u Bosni i Hercegovini.
 
„Nažalost trenutno ne postoji okvirna politika niti strategija za kontrolu duhana koja bi omogućila Bosni i Hercegovini da aplicira za EU fondove i osigura potrebna sredstva za implementaciju Okvirne konvencije o kontroli duhana“, naglasila je Malićbegović.
 
Malićbegović je posebno naglasila i obavezu Bosne i Hercegovine koju ona ima kao država članica Ujedinjenih nacija, Svjetske zdravstvene organizacije i Svjetske zdravstvene mreže kada je u pitanju kreiranje politika i zakona u oblasti kontrole duhana.
 
 
Victor Olsavszky, šef Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u BiH posebno je istakao štetne posljedice pušenja i izloženosti duhanskom dimu: „Pušenje ubija. Ponavljat ćemo to koliko god puta je potrebno.“
 
„Ovdje se radi i o okolišu, o zraku kojeg svi udišemo. Istina je da kao pojedinac imate pravo da pušite, ali morate zaštititi i druge, tako da vaše dijete, moje dijete, vaš susjed imaju osigurano pravo da udišu čist zrak,“ naglasio je Olsavszky i dodao kako je prošle godine u Rumuniji uveden zakon o potpunoj zabrani pušenja na javnim mjestima kojeg svi poštuju jer sada na takvim mjestima mogu boraviti sa svojom porodicom i svojom djecom i kako bi građani Bosne i Hercegovine sasvim sigurno iz istog razloga podržali i uvažili ovakav zakon.
 
 
Uliana Bakh, međunarodna eskpertica za javno zdravstvo i izvršna direktorica Udruženja PROI osvrnula se na zabrinjavajuće posljedice konzumiranja duhana i izloženosti duhanskom dimu i naglasila kako nisu u pitanju samo zdravstvene, već i ekonomske, društvene i ekološke posljedice.
 
„Želim da zamolim da zajedno razmislimo koliko smrti, koliko patnje, koliko novca ćemo spasiti ako novi zakon i u Federaciji i u Republici Srpskoj bude usvojen već ove godine. Iskustva drugih zemalja pokazuju da ne postoji niti jedan utemeljeni argument da odlažemo efikasnu kontrolu duhana. U narednom periodu PROI će dati svoj puni doprinos na entitetskim i državnom nivou prilikom donošenja efikasnih politika i mjera u vezi sa kontrolom duhana,“ naglasila je Bakh. 
 
 
Seminar je organizovan povodom Nacionalnog dana bez cigarete od strane EU info centra u saradnji sa Udruženjem PROI, a na njejmu su prisustvovali brojni predstavnici vlasti, medija, predstavnici viših nivoa zdravstvenih institucija u BiH, organizacija civilnog društva, ugostiteljskih biznisa, međunarodnih organizacija i akademske zajednice. 
 
Ovo je bila prilika da se razmijene mišljenja i znanja iz oblasti kontrole duhana kroz tri tematske sesije sa stručnjacima – Politike zabrane pušenja u Bosni i Hercegovini i širom svijeta; Ekonomske posljedice pušenja i kvalitet zraka u zatvorenim javnim mjestima; Uloga međunarodnih organizacija i civilnog društva u kontroli duhana u BiH. 
 
Tokom panel sesije o ulogama civilnog društva predstavljena je i kampanja „Smeta Mi“ koja dio projekta „Ostvarivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda kroz kontrolu duhana“ kojeg finansira Evropska unija u okviru Evropskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava u iznosu od 157,600.00 EUR, a čiji cilj je promocija i zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda u polju ekonomskih, društvenih i kulturnih prava.
 
Više informacija o ovoj kampanji možete pronaći na www.smetami.ba