Misija:

Smanjenje siromaštva i poboljšanje kvalitete života kroz sveobuhvatni i progresivni razvoj organizacija i individua.

Vizija:

Zajednica u kojoj svaka osoba ima pravo i mogućnost da živi kvalitetan život.