Samir Ibišević

Predsjednik

e-mail: sibisevic@proi.ba; sibisevic.proi@gmail.com

 

Uliana Bakh

Izvršna direktorica

e-mail: ubakh@proi.ba; ubakh.proi@gmail.com

 

Ada Sahačić

Menadžerica kampanja

e-mail: asahacic.proi@gmail.com

 

Admir Zejčirović

Asistent za komunikacije i administraciju

e-mail: azejcirovic@proi.ba

 

Dalida Begić

Menadžerica za turizam

e-mail: dbegic.proi@gmail.com

 

Ediba Čutuna

Menadžerica za komunikacije

e-mail: ecutuna.proi@gmail.com

 

Almina Krasnić

Asistentica za administraciju i finansije

e-mail: akrasnic.proi@gmail.com