Samir Ibišević

Predsjednik

e-mail: sibisevic@proi.ba; sibisevic.proi@gmail.com

 

Amer Rastoder

Direktor za finansije i operacije

e-mail: arastoder@proi.ba; arastoder.proi@gmail.com

 

Uliana Bakh

Izvršna direktorica

e-mail: ubakh@proi.ba; ubakh.proi@gmail.com

 

Ada Sahačić

Menadžerica kampanje 

e-mail: asahacic.proi@gmail.com

 

Admir Zejčirović

Asistent za komunikacije i administraciju

e-mail: azejcirovic@proi.ba

 

Admira Rastoder

Menadžerica za finansije

e-mail: radmira.proi@gmail.com

 

Arijana Knežević

Menadžerica za komunikacije

e-mail: aknezevic.proi@gmail.com

 

Dalida Begić

Asistentica za administraciju

e-mail: dbegic.proi@gmail.com