Projekat „Anti-Dop Ambasadori bez granica“ zajednički realizujemo sa NVO Preporodom iz Crne Gore u sklopu Programa prekogranične saradnje CG i BiH. Ovaj projekat je podržala Evropska Unija.

Sveukupni cilj projekta je jačanje održive socijalne kohezije stanovništva i institucija u prekograničnim regijama kroz osvrt na pitanje zloupotrebe droga među mladima.

Specifični cilj je doprinos u smanjenju rizika zloupotrebe droga među mladima kroz akcije podizanja svijesti i multidisciplinarni pristup (sinergija civilnog sektora, javnih institucija i inicijative mladih) u prekograničnoj regiji.

Ovim projektom prvenstveno želimo da utječemo na smanjenje zloupotrebe droga, posredstvom mehanizama vršnjačke edukacije i primarne prevencije. Težimo izgraditi kapacitete mladih da se bore sa ovim problemom i da u svojim zajednicama promovišu principe zdravih stilova života. Kroz zajedničke aktivnosti, osnažićemo prekograničnu saradnju i razmijeniti znanja i iskustva kojima raspolažemo, što će naše kapacitete u borbi protiv droga podići na viši nivo.

Nismo zanemarili ni porodicu kao osnovnu ćeliju svakog zdravog društva, pa će biti sproveden niz aktivnosti kako bi prvenstveno roditelji unaprijedili svoje vještine i na jasniji način razumjeli svoju ulogu u razvoju njihove djece.

Prekogranična saradnja će biti i formalizovana putem Memoranduma prekogranične saradnje koji će biti potpisan na kraju projekta od strane predstavnika relevantnih institucija iz obje države. Ovaj dokument će predstavljati snažan temelj za dalji, zajednički rad u borbi protiv zloupotrebe droga u prekograničnoj regiji.