U našem radu posvećeni smo razvoju individua prema vlastitim mogućnostima, bazirajući se pri tome na:

Jednakosti

Obavezujemo se na jednak pristup mogućnostima, bez obzira na rasu, etničku pripadnost, spol, nacionalnost, maternji jezik, socioekonomski status, seksualnu orijentaciju, kulturološku pozadinu, starost, zdravstveni status ili religiju.

Održivosti

Razmišljamo o budućnosti i nastojimo zadovoljiti potrebe sadašnjosti na način koji ne kompromituje mogućnost za buduće generacije da zadovolje svoje potrebe.

Produktivnosti

Nastojimo povećati individualne sposobnosti i obogatiti tržište rada s produktivnošću i efikasnim radom.

Osnaživanju

Svi ljudi imaju pravo na izbor i sudjelovanje u donošenju odluka koje se tiču njihovih života. Nastojimo osnažiti individue, naročito one koji imaju poteškoća u ekonomskom i socijalnom smislu.

Kooperaciji

Svaka osoba može doprinijeti socijalnim promjenama i mi nastojimo ubrzati proces obostranog obogaćivanja, kao i izvora koji su od socijalnog značaja.

Socijalne inovacije

Posvećeni smo jačanju naših institucionalnih kapaciteta za rješavanje problema na kreativan način kroz stvaranje ideja, učenje od drugih, povezivanje novih tehnologija i najboljih praksi, i drugih aktivnosti.

Nastojimo ponuditi i podržati inovativne i efikasne načine za rješavanje najizazovnijih problema u zajednici. Pioniri smo u Bosni i Hercegovini kada su u pitanju novi pristupi u prevenciji i tretmanu ovisnosti o drogama, prevenciji HIV-a, inicijativama o ljudskim pravima za marginalizirane osobe, zapošljavanje vulnerabilnih grupa i drugo.